Luchtfotografie met drones

94 views 0 Comment

SiFullSizeRendernds eind april is er in ons land eindelijk een wetgeving voor het gebruik van drones!

Om professioneel met een drone foto- en video-opdrachten te mogen uitvoeren, moet je een bevoegdheidsverklaring of attest halen. De hele procedure lijkt een beetje op een rijbewijs voor een auto halen, maar is nog wat complexer.

Ten eerste moet je een theorieopleiding volgen. Ik volgde deze opleiding verleden week bij BAFA aan de luchthaven van Antwerpen. Later dit jaar kan ik dan bij de FOD Mobiliteit in Brussel examen gaan afleggen over de vakken luchtrecht, meteo, menselijke prestaties en communicatie.

De theorievakken zijn niet te onderschatten en deden me terugdenken aan mijn schoolperiode met al die formules uit de fysica en aerodynamica… Gelukkig werd alles zeer duidelijk uitgelegd door zeer intelligente docenten.

FullSizeRender[3]

Concreet moeten, na het slagen in het theorie-examen, nog een aantal andere dingen in orde worden gebracht om commercieel te mogen vliegen met een drone:

  • een medische keuring type LAPL (ik deed deze reeds een tijdje geleden en slaagde na 2u30 uitgebreide tests).
  • een praktijkopleiding van 2 dagen
  • registratie van de drone (= het aanvragen van een nummerplaat)
  • aanvragen van een verzekering
  • homologatie van de drone (dit moet de dronefabricant doen)
  • slagen in het praktijkexamen

 

En daarna is het zover! Dan mag je in België nagenoeg nergens officieel vliegen zonder afzonderlijk toelating aan te vragen per vlucht :-).

Nee, alle gekheid op een stokje: vanaf dan kan je, al naargelang de situatie, wel officiëel vliegen mits voorwaarden. Kort samengevat:

  1. In je eigen tuin tot 10m hoog en niet commercieel voor drones < 1kg.
  2. In het toegelaten luchtruim, commercieel tot 45m hoog, mits je een verzekering hebt, de lessen hebt gevolgd, de registratie hebt gedaan, verzekerd bent en een attest hebt behaald na het praktijkexamen (zogenaamde klasse 2-vluchten).
  3. Commercieel tot 91m hoog, mits het slagen in praktijk en theorie-examen, verzekering, LAPL-medische keuring, registratie en een goedgekeurde aanvraag door het DGLV minstens 10 dagen voor de vlucht (kostprijs 255 euro voor een risicovolle vlucht klasse 1a, of 155 euro voor een gewone vlucht klasse 1b).

 

In de theorieopleiding leer je onder andere het plannen van een vlucht (om te kunnen inschatten over welke klasse van vlucht het zal gaan) en dan kan je dus ook luchtkaarten lezen om te zien of je je in gecontroleerd luchtruim zal bevinden of niet.

FullSizeRender[2]

Wens je meer info ivm vliegen met een drone, dan kan je terecht op de website van het DGLV: mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones/

Daar staat alles haarfijn uitgelegd en vind je ook alle nodige documenten en formulieren.

schema_drones

Leave A Comment

tien + twee =